افزایش شهریه دانشگاه وین اتریش

افزایش شهریه دانشگاه وین اتریش

افزایش شهریه دانشگاه وین اتریش برای تمامی اتباع کشورهای جهان سوم از جمله ایران از ترم تابستانی ۲۰۱۸ ( زمان ثبت نام از مارس ۲۰۱۸)

دانشجویان برخی از کشورهای غیر اروپایی تا کنون تنها موظف به پرداخت نیمی از شهریه دانشگاه وین بوده اند، به عبارت دیگر ۳۸۲/۵۶ یورو.

روزنامه اشتاندارد به نقل از سخنگوی دانشگاه وین می آورد : از ترم تابستانی آینده ( تابستان ۲۰۱۸) تمامی دانشجویان این کشور ها موظف به پرداخت ۷۵۴/۹۲ یورو می باشند.


مبلغ ۷۵۴/۹۲ یورو شهریه  از سوی تمامی دانشگاه های اتریش تصویب شده می باشد و تنها دانشگاه وین در سالهای اخیر برای تعدای از کشورهای غیر اروپایی این شرایط را قائل شده بوده است. همچنین شایان ذکر است این تغییر شامل حال دانشجویانی که تحصیلات خود را قبل از ترم تابستانی ۲۰۱۸ آغاز کرده اند نمی شود و آنان همچون گذشته مبلغ ۳۸۲/۵۶ یورو را پرداخت خواهند کرد.

خانم کوهلر سخنگوی انجمن دانشجویی دانشگاه وین می افزاید : گویی دانشگاه وین تصیمیم گرفته است تا سبب منع تحصیل دانشجویان خارجی شود و در این مورد به تغییرات ناگهانی در مورد امتحان زبان آلمانی دانشگاه وین اشاره می کند که مشکلات متعددی را برای بیش از ۱۰۰۰ دانشجو در چند ماه اخیر فراهم آورده است.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است