تحصیل در اتریش ، تحصیل رایگان اتریش ، تحصیل رایگان فنلاند ، شرایط تحصیل در اتریش

فرم ارزیابی رایگان

فرم ارزیابی رایگان سپنتا ستاره اندیشه

نام و نام خانوادگی(الزامی)

سن (الزامی)

موبایل (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی (الزامی)

میزان تحصیلات (الزامی)

رشته تحصیلی (الزامی)

سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی (الزامی)

نوع دانشگاهی که فارغ التحصیل شده اید یا خواهید شد (الزامی)

معدل آخرین مقطع تحصیلی (الزامی)

سطح آشنایی با زبان انگلیسی، فرانسه یا آلمانی (الزامی)

کشور مورد نظر جهت ادامه تحصیل (الزامی)

مفطع و یا دوره مورد نظر (الزامی)

رشته مورد نظر جهت ادامه تحصیل (الزامی)

توضیحات

captcha