تحصیل در اتریش ، تحصیل رایگان اتریش ، تحصیل رایگان فنلاند ، شرایط تحصیل در اتریش

نام دانشکده هایی که در اتریش وجود دارند چیست ؟

دانشکده هایی که در دانشگاه ها جهت تحصیل در اتریش وجود دارند عبارتند از :

۱) دانشکده اجرای تجزیه و تحلیل موسیقی از نظریه تا تاریخچه ۲) دانشکده ابزارهای KeyBourd اعم از سلطنتی و یا کنسرتی ۳) دانشکده لئونارد برن اشتاین ( که این دانشکده در زمینه ابزار های موسیقی بادی و ضربی فعالیت می نماید )  4) موسسه ی جوزف هایدن که در زمینه موسیقی مجلسی فعالیت می نماید ۵) دانشکده نحقیقات ارگانی و موسیقی کلیسایی ۶) دانشکده بازیگری و کارگردانی ۷) دانشکده تحقیقات سبک موسیقی و … . در نظر گرفتن دانشکده مرتبط با رشته مورد نظر جهت تحصیل در اتریش امری مهم تلقی می گردد.

 

لینک های مرتبط :