تحصیل در اتریش ، تحصیل رایگان اتریش ، تحصیل رایگان فنلاند ، شرایط تحصیل در اتریش

مهاجرت کاری به اتریش به چه صورتی می باشد ؟

مهاجرت کاری ، مهاجرت کاری به اتریش ، مهاجرت به اتریش

در اتحادیه اروپا قوانین کاملا" یکسان جهت مهاجرت کاری وجود دارد و تمام کشورهایی که عضو می باشند می بایست از این قوانین پیروی نمایند ، به عنوان مثال تمام متقاضیانی که تمایل به کار در اتریش را دارند و هنوز موفق به دریافت ویزای کاری نشده اند ابتدا می بایست یک کارفرما در اتریش برای خود داشته باشند و کارفرما می بایست به مدت ۳ ماه آگهی استخدام را برای نیروی مورد نظر خود در روزنامه آگهی دهد و در صورتیکه در کل اتریش کسی حاضر به اشتغال در کار مورد نظر نباشد ، کارفرما می بایست آگهی را مجددا" به مدت سه ماه در کل اروپا آگهی دهد و در صورتیکه در کل اروپا نیز هیچ شخصی حاضر به اشتغال نبود در اینصورت شخص می تواند برای شخص دیگری دعوت نامه اشتغال به کار مورد نظر را ارسال نماید و پس از آن متقاضی می بایست نسبت به اخذ ویزای کاری خود اقدام نماید .

با این حال سپنتا ستاره اندیشه با اطلاع کامل به قوانین مهاجرتی و اقامتی اخذ ویزای کاری را برای شما متقاضیان گرامی به آسانی مقدور می نماید .

 

مطالب مرتبط :