تحصیل در اتریش ، تحصیل رایگان اتریش ، تحصیل رایگان فنلاند ، شرایط تحصیل در اتریش

تحصیل در کانادا

کار و تحصیل در کانادا

در مقاله کار و تحصیل در کانادا قصد داریم تا نسبت به ارائه اطلاعاتی در رابطه با کار و تحصیل در کانادا اقدام نماییم .

امیدواریم که با ارائه مقاله کار و تحصیل در کانادا بتوانیم گام مثبتی را در راستا افزایش اطلاعات شما عزیزان برداشته باشیم .

کار در زمانی که شما در حال تحصیل در کانادا میباشید ، میتواند از روش ها و در شرایط مختلفی انجام بشود ، این بدان معنا میباشد که برای کار به صورت همزمان در کشور کانادا میبایست پیرو یکی از روش های ذیل اقدام نمایید .

  • کار در دانشگاه همزمان با تحصیل در کانادا

  • کار در بیرون از دانشگاه همزمان با تحصیل در کانادا

  • کار به صورت کار آموزی به صورت همزمان با تحصیل در کانادا

  • کار زوج دانشجو در کشور کانادا

برای اقدام به کار از روش کار در داخل دانشگاه در کانادا :

  •  میبایست حتما ویزا تحصیلی رسمی را اختیار داشته باشید ، در همچین شرایطی شما نیاز به دریافت مجوز برای کار در کانادا نداشته و میتوانید به راحتی در دانشگاهی که در آن مشغول تحصیل هستید کار کنید .

  • البته یکی دیگر از ملزومات و مدارکی که میبایست برای کار در دانشگاه داشته باشید ، داشتن سین نیمبر یا همان Sin Nimber میباشد که راه های دریافت آن نیز مشخص میباشد .

  • Sin nimber در واقع یک شماره ای میباشد که شما پس از دریافت آن ، مهلت زیادی برای تحویل دادن آن به دولت کانادا نداشته و میبایست فورا نسبت به ارائه آن به کشور کانادا اقدام نمایید ، شایان ذکر است که دریافت این شماره برای عموم دانشجویان آزاد بوده و به صورت FREE یا همان رایگان ارائه میشود .

کار در بیرون از محیط دانشگاه ، همزمان با تحصیل در کانادا :

  • در چنین شرایطی که شما به صورت FULL TIME  مشغول تحصیل در کانادا بوده و وقت زیادی برای کار کردن ندارید ، میتوانید با دریافت SIN NUMBER مربوطه ، نسبت به دریافت مجوز ۲۰ ساعت کار در هفته اقدام نمایید ، شایان ذکر است که شما عزیزان با در بر داشتن این مدارک ، قادر به این هستید که در ایامی که دانشگاه تعطیل بوده و فعال نباشد، به صورت تمام وقت کار کرده و نسبت به کسب درآمد اقدام نمایید

کار به صورت کار آموزی در کشور کانادا ، همزمان با تحصیل :

  • برای کار به صورت کارآموزی در کشور کانادا و یادگیری یک حرفه و یا مهارت خاص ، میبایست برنامه شما برای کارآموزی حتما مرتبط و در رابطه با تحصیل شما بوده و مدت زمانی که شما در حال کارآموزی هستید ، میباید کمتر از نصف آن دوره ای باشد که تحصیل مینمایید .