تحصیل در فنلاند

تحصیل در فنلاند

تحصیل در فنلاند تحصیل در فنلاند در مقطع دکتری به چه صورتی می باشد ؟

تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه فنلاند نیز همانند برخی از کشورها دارای deadline مشخصی نمی باشد و این در حالی است که برخی از رشته ها دارای deadline مشخصی می باشد برای اقدام تحصیل در فنلاند در مقطع دکتری پس از بررسی موقعیت های خالی و مراجعه به سایت رسمی دانشکده ها ( که عموما" موقعیت های خالی را در قسمت vacancies سایت هر دانشکده می توانید بیابید ) نسبت به تحصیل در فنلاند اقدام نمایید .