تحصیل در اتریش ، تحصیل رایگان اتریش ، تحصیل رایگان فنلاند ، شرایط تحصیل در اتریش

اخذ اقامت تحصیل در اتریش

تحصیل در اتریش ، اتریش

تحصیل در اتریش اخذ اقامت تحصیلی در اتریش به چه صورتی می باشد و جهت اخذ آن چه مراحلی می بایست سپری شود  ؟

پس از ورود دانشجو به اتریش جهت تحصیل در اتریش ، دانشجو می بایست مراحلی را پیش از شروع به تحصیل انجام دهد که عبارتند از:

۱) مراجعه به شهرداری زوم مورد نظر در اتریش ، پس از ورود به کشور اتریش متقاضی می بایست به شهرداری منطقه مراجعه نماید و پس از آن خود را به شهرداری معرفی نماید و نامه مرتط با اطلاعات شخصی و هویتی و محل سکونت خود را از شهرداری دریافت نماید ، لازم به ذکر است که جهت تحصیل در اتریش و یا هر نوع اقدامات دیگری دانشجو می بایست نسبت به اخذ این نامه اقدام نماید از جمله مهم ترین مدارک در اتریش این نامه می باشد ، مطابق با قانون موجود در کشور اتریش هر شخصی به محض ورود به کشور اتریش و یا جابه جایی منزل می بایست به شهرداری مراجعه نماید و اطلاعات محل سکونتی خود را در اختیار شهرداری منطقه قرار دهد و حداکثر مدت زمانی که هر شخص می تواند به شهرداری مراجعه نماید ۳ روز می باشد و پس از این مدت زمان مطابق با قانون موجود در کشور اتریش پلیس می تواند جهت بازداشت افرادی که نامه شهرداری را ندارند اقدام نماید ، جهت ثبت اطلاعات سکونتی خود می بایست شخص متقاضی تاییدیه محل سکونتی خود را یا از صاحب خانه ای که خانه خود را اجاره نموده و یا از مدیریت خوابگاه خود دریافت نماید .  2) افتتاح حساب بانکی ۳) ثبت نام در دانشگاه مورد نظر که در این صورت دانشجو یا نیاز به شروع دوره های آموزش زبان آلمانی دارد و یا در صورتیکه دوره های زبان آلمانی را از قبل گذرانده باشد می بایست دوره های تحصیلی خود را آغاز نماید . ۴) مرحله بعد از ثبت نام در دانشگاه اخذ بیمه می باشد دانشجو پس از ثبت نام در دانشگاه می بایست نسبت به اخذ بیمه خود اقدام نماید . ۵) پس از انجام مراحل فوق دانشجو می بایست جهت اخذ کارت اقامت شنگن به مدت یک سال اقدام نماید .