تحصیل در اتریش ، تحصیل رایگان اتریش ، تحصیل رایگان فنلاند ، شرایط تحصیل در اتریش

معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ اتريش‌

معرفی دانشگاه های اتریش

الف) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ اتريش‌ گروه‌ يك‌ (ممتاز

۱- Universität Wien

۲- Universität Graz

۳- Universität Innsbruck

۴- Universität Salzburg

۵- Technische Universität Wien

۶- Technische Universtiät Graz

۷- Montanuniversität Leoben

۸- Universität für Bodenkultur Wien

۹- Veterinärmedizinische Universität Wien

۱۰- Wirtschaftsuniversität Wien

۱۱- Universität Linz

۱۲- Universität Klagenfurt

۱۳- Akademie der bildenden Künste Wien

۱۴- Universität für angewandte Kunst Wien

۱۵- Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

۱۶- Universität Mozarteum Salzburg

۱۷- Universität für Musik und darstellende Kunst Graz

۱۸- Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz

ب)

 

۱- مدارس‌ عالي‌ فني‌(FH) و مراكز آموزش‌ عالي‌ كه‌ مورد تاييد وزرات‌ علوم(Bundesministerium für Wissenschaft und Verker) اتريش‌هستند.

۲- Sigmund Freud Privatuniversität Wien

  • براي كساني كه شروع دوره شان پس از اول آگوست ۲۰۰۹ است، تا مقطع كارشناسي ارشد و صرفاً در رشته روان شناسي به شرط موفقيت در بررسي كيفي

 

 

۳- Donau Universität Krems

 

  • صرفاٌ در مقطع کارشناسی ارشد، به شرط موفقيت در بررسی کيفی

 

 

۴- Webster University

  • صرفاٌ تا مقطع کارشناسی ارشد

(در مقطع کارشناسی ارشد، ارزشيابی منوط به موفقيت در بررسی کيفی خواهد بود.)

 

لینک های مرتبط :